MS Office 2007 prečice i akceleratori

Categories Software, Web produkcijaPosted on

Zna se da je rad samo sa tastaturom u odnosu na kombinaciju "tastatura+miš" mnogo brži i komforniji, ali naravno ukoliko ste se dovoljno izveštaili i popamtili većinu prečica potrebnih u svakodnevnom radu. Novi Ribbon interfejs Officea 2007 ne znači i odustajanje od prečica, jer sve prečice koje su uspostavljene u ranijim verzijama Offiicea rade i u novom Office- 2007.

Pored standardnih prečica, novi Office sa Ribbon interfejsom donosi i par novih mogućnosti u vidu tzv. Keyboard accelerator-a, odnosno unapređenih poznatih Accesskey-ja (podvučeni karakteri u padajućim menijima za brz pristup funkcijama).

Tastaturni akceleratori omogućavaju lakšu i bržu navigaciju kroz novi interfejs, a za pristup ovoj opciji dovoljan je pritisak na ALT taster. Po pritisku na ovaj taster, iznad svake komande i funkcije programa, pa i samih tabulatora-Ribbona pojaviće se odgovarajuće tzv. KeyTipsprečice. Ono što je novo je to da KeyTips prečice sada mogu biti i dvoslovne, a ovo je iz prostog razloga što se u zavisnosti od postavke ponekad na ekranu može naći i preko 50 fukcija i komandi, te ih nije moguće sve "pokriti" slovima abecede (jednokarakterno).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *