MP3 sadržaji na web stranicama

Categories Web produkcijaPosted on

Imao sam par puta potrebu da na ovaj blog, ali i na drugim mestima, postavim neke audio zapise, te sam pokušao sa par online servisa, ali ni sa jednim nisam bio zadovoljan u potpunosti. Evo u ovom zapisu o čuvenom Zmaju od Šipova ostavio sam korisnicima samo da skinu audio fajl, jer tada nisam imao vremena za brzu insertaciju audio plejera.

Zahvaljujući Google-u, ali i Yahoo-u i sami možete postaviti razne audio sadržaje na vašim web stranicama pozivanjem jednog od sledećih audio plejera:


Rezultat će biti sledeći:
<embed
type="application/x-shockwave-flash"
src="http://www.google.com/reader/ui/3247397568-audio-player.swf?
audioUrl=NAZIV_FAJLA"
width="400"
height="27"
allowscriptaccess="never" quality="best" bgcolor="#ffffff" wmode="window" flashvars="playerMode=embedded" />

I kod Yahoo plejerea je slična stvar, a ovde vam se nudi i mogićnost kreiranja plejera putem code generatora. Ovaj generator možete iskoristi i bez korišćenja ovog servisa, preuzimajući kod i dodajući mu adresu audio fajla. Kod izgleda ovako:
<embed
src="http://webjay.org/flash/dark_player"
width="400" height="40"
wmode="transparent"
flashVars="playlist_url=NAZIV_FAJLA&
skin_color_1=-145,-89,-4,5&skin_color_2=-141,20,0,0"
type="application/x-shockwave-flash" />

Kada umesto NAZIV_FAJLA dodate vaš audio, rezultat bi trebao da bude ovakav:

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *