Moć korisnicima

Categories InternetPosted on

Asinhroni JavascriptAjaxGreasemonkey… Šta je sada Greasemonkey? Prema izvoru Greasemonkey je Firefox ekstenzija koja omogućava korisnicima da postojećoj Web stranici dodaju sopstvene DHTML segmente (“korisnički skriptovi”) kako bi izmenili njeno osnovno “ponašanje” (sadržaj, dizajn, funkcionalnost).

Ova ekstenzija i bukvalno predstavlja najavu “read/write” Weba, a zajedno sa Ajax-om prethodnicu nečeg što metaforično nazivamoWeb 2.0.

Please follow and like us: