Ministarska “žrtva”

Categories Ekonomija, PolitikaPosted on

“Jadni” i “požrtvovani” ministar Lalović (ministar za rad [?!], 900.000 nezaposlenih) najavio je da će podneti “političku žrtvu” kako bi se izvršila reforma penzionog sistema. Prema predlogu novog Zakona, najdiskutabilnije (negativne) stavke su granica za odlazak u penziju, koja se pomera na 65 godina života za muškarce, i na 60 godina za žene, te usklađivanje penzija sa troškovima samo jednom godišnje.

S obzirom da je prosečni životni vek ovdašnjeg čoveka (muškarca) oko 69 godina (kod žena nešto više), građani će i bukvalno “sa radnog mesta na groblje”.

U proseku na 40 godina radnog staža i isto toliko ulaganja u penzioni fond (45% prihoda građana), moći će da “uživaju” penziju, u proseku, samo 4 godine. A gde ide razlika?

Kada ovo lepo usvoje u Skupštini, naravno, dignuće se “buka i prašina”, a dobrovoljnu žrtvu (političku) će podneti aktuleni ministar za kojeg je verovatno već, kao adekvatnu nadoknadu za “žrtvovanje”, rezervisano neko ambasadorsko mesto u nekim dalekim predelima Jututuanske Juhahahe.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *