Matrice letova

Categories IA-UI-HCIPosted on


Iako, na prvi pogled ova slika podseća na svetla velegrada, ipak radi se o vrlo zanimljivoj vizuelizaciji putanja avionskih letova na teritoriji SAD-a. Vizuelizacije su rezultat istraživanja šablona, matrica u sferi putanja i frekvencije avionskih letova, koje su postavili Scott HesselsGabriel Dunne u okviru projekta Celestial Mechanics.

Njihov projekat je spoj naučnih istraživanja, statističkih prikaza i umetničkog duha koji interpretira mehaničke matrice i ponašanjaraznorodnih sistema iz više artistične prespektive. Još jedna zanimljiva matrica – putanje helikoptera medijskih kuća.

Please follow and like us: