Marketing snaga RSS-a

Categories Internet, Internet marketing, Web produkcijaPosted on

Nakon utrošenih 5 meseci na istraživanja na temu RSS marketinga Rok Hrasnik je upravo objavio e-knjigu Unleash the Marketing & Publishing Power of RSS (cena 39,95$) u kojoj autor detaljnije objašnjava pojam RSS marketinga, kao i njegov potencijal.

Knjiga je izuzetno značajna jer predstavlja pionirski poduhvat u ovoj oblasti, a njen značaj uvećava činjenica da veliki broj oglašivača i stručnjaka iz Web marketing branše, nije potpuno upućen u prednosti (kao i nedostatke) ovog ekstra promotivnog kanala.

Publikacija sadrži 550 strana sa 33 intervjua sa priznatim RSS ekspertima i praktičarima, te preko 50 primera iz prakse i saveta tipa “korak-po-korak”

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *