Mali, pa još i obespravljeni

Categories Ekonomija, PolitikaPosted on

Konačno su se republički poslanici dosetili da treba menjati Zakon o akcijskom fondu, ne bi li se uvelo više reda u ovu našu skarednu privatizaciju i više kontrole u “privatizovana” preduzeća sa velikim brojem malih akcionara gde glavnu reč i dalje vode rukovodstva iz tzv. “društvenog poretka” zahvaljujući manipulacijama i pretnjama. Treba menjati tu još što-šta, ali ovo je tek prvi korak.

Po prethodnom Zakonu, iako je recimo država imala većinski paket akcija u oko 500 domaćih preduzeća, nije kao većinski vlasnik učestvovala u upravljanju tim preduzećima shodno udelu vlasnišva, čime se aktuelnim rukovodećim strukturama ostavilo mnogo manevarskog prostora za razne mahinacije i obezvređivanje kolektivne, sada već privatne imovine. Ova situacija se sada menja bolje, ali opet ne definitivno jer će država (Akcijski fond) pravo glasa ostvarivati samo u određeni slučajevima, ne i svim.

Pošto se država nije uplitala i interesovala za svoj deo vlasništva, najviše su trpeli mali akcinari, pogotovo oni akcionari koji su u isto vreme i zaposleni u tim “subjektima privatizacije”, jer kada se dođe do godišnje skupštine i bilo kakvog glasanja, počinju pretnje, ucene i omalovažavanja od strane „menadžmenta“ ne bi li došli do još jednog glasa “podrške”.

Dodatno, “menadžent timovi”; ovakvog soja dodatno su usporavali proces privatizacije i kristalizaciju vlasništva nedostavljanjem prospekta preduzeća berzi hartija od vrednosti, čime se sprečavalo slobodno trgovanje akcijama na finansijskom tržištu.

I ovo je sada izmenjeno, ali opet sa manjkavošću. Naime, preduzeća u kojima Akcijski fond ima udeo vlasništva moraće u roku od 7 dana od dobijanja zahteva da dostave prospekt berzi, ali znači opet ne sva preduzeća. Svetla tačka je mogućnost da se trgovanje može obavljati i bez tog famoznog prospekta ukoliko mali akcionari udruže više od 10% ukupnog kapitala ili menažment ne postupi po zahtevu Akcijskog fonda. Pa, videćemo šta će biti, ali ovo bi trebalo da makar malo intenzivira trgovanje hartijama od vrednosti.

Please follow and like us: