“Logorska vatra”

Categories InternetPosted on

Novi produkt iz “kuhinje” 37 signala pod intuitivno, odlično odabranim nazivom s obzirom na njegovu namenu. Campfire predstavlja Web aplikaciju koja korisnicima omogućava zatvorenu grupnu instant komunikaciju.

Aplikacija dozvoljava kreiranje više chat odeljaka, postavljanje različitih diskusija, te razmenu fajlova u vezi sa temom razgovora. Aplikacija možete besplatno isprobati, a tada servis omogućava simultani pristup samo 5 osoba i razmenu fajlova do veličine 5 MB. Naravno, Campfire beleži i čuva svu komunikaciju, tako da se lako naknadno može pregledati. Servis se zakupljuje na mesečnom nivou.

“Zapalite vatricu” i okupite istomišljenike.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *