LinkedIn InMaps mapira vašu profesionalnu mrežu

Categories Društvene mreže, InfografikaPosted on

Svi koji imaju LinkedIn nalog biće oduševljeni servisom InMaps koji vizualizuje čitavu zbirku vaših konekcija za  kolegama i na taj način mapira vašu profesionalnu mrežu. Ovaj mrežni graf predstavlja svojevrsnu mrežu kredibiliteta i kvaliteta, jer kroz vaše povezivanje sa ljudim iz branše da se utvrditi vaša “težina” i potencijalni stepen uticajnosti.

Svaki čvor u mreži predstavlja vašu konkeciju (kolegu) sa svim njegovim poveznicama, a dodatnu infirmativnost mreže čine boje. Čvorovi određene boje ukazuju na pripadnost određenoj branši, pa i otud se mogu utvrditi vaše kompetencije i veze.

U nastavku pogledajte moju mrežu i po branšama (bojama) grupisane nodove.

Pogledajte i promotivni video o ovom servisu:

Please follow and like us: