Lekovi dostupniji slepima

Categories IA-UI-HCIPosted on

Kada se na Web-u govori o usability-ju (stepenu upotrebljivosti) i accessability-ju (dostupnosti) onda se najčešće misli na HCI, odnosno ljudsku interakciju sa kompjuterima (raznih vrsta). Ali, naravno, ove osobine se odnose i na druge sfere ljudske delatnosti, proizvode i usluge koji nisu u direktnoj vezi sa kompjuterima.

Iskorak u smeru poboljšnja accessability-ja proizvoda za široku upotrebu napravili su nedavno proizvođači lekova, a pre svih vršački Hemofarm. Da bi izašli u susret slepim i slabovidim osobama, i na taj način povećali dostupnost lekova svim korisnicima, Hemofarm počinje sa štampom naziva lekova i preporučenih doza Brajevim pismom.

Ova novost je za svaku pohvalu, jer konačno neko u ovoj zemlji misli i na ljude sa hendikepom. U Srbiji ima preko 10.000 slepih i slabovidih lica, a sa novim obeležavanjem lekova moćiće sigurnije da koriste preporučene lekove.

Please follow and like us: