Krivotvorenje novca kao osnova savremenog bankarstva

Categories EkonomijaPosted on

Veoma zanimljiv tekst “Krivotvorenje novca kao osnova savremenog bankarstva” napisao je Mladen Banjac u koje je jednostavno i plastično objasnio mehanizme delovanja savremenog bankarskog sektora kroz kreiranje nepostojećeg (nekreditnog) žiralnog novca kao nezakonite emisije.

Gomilanje ovog novca kreiranog “iz vazduha” generisalo je i poslednju “ekonomsku krizu”. Svi znaju da tu nešto “ne štima”, ali niko navodno ne zna tačan uzrok. Nije nego. Krize su knjiški rečeno “zakonitosti” ekonomske teorije, a javljale su se kroz istoriju iako su mnogi ekonomisti smatrali da su u kapitalizmu krize nemoguće. Pa čemu pobogu tolika nauka i sposobnost predviđanja?!

Da bi kreirale ovu posebnu vrstu novca, potpuno nepoznatu široj javnosti, komercijalnim bankama nisu potrebne nikakve štamparske prese, već samo pravo na vođenje tekućih i drugih prolaznih računa pravnim i fizičkim licima, čijom zloupotrebom postižu isti efekat – kreiraju svež, dodatni novac u vidu kredita (duga), koji, da čitava stvar bude gora, obično završava u rukama krajnjih potrošača.

…današnje banke iskustveno znaju koliko novčanica i kovanog novca moraju imati u rezervi da bi pred klijentima održale iluziju o likvidnosti...

…kao i u slučaju „monetizacije aktive“ i ovde banka kreira svež žiralni novac „iz ničega“, s tom razlikom što sada vrši konverziju gotovinske uplate svog klijenta u bezgotovinska sredstva plaćanja (žiralni ili knjiški novac), tako što njegov keš zajmi nekom drugom klijentu, a stanje na tekućem računu ostavlja nepromenjenim.

U izveštajima tzv. Narodne banke, konkretno u novčanim agregatima, možete videti da ovakav žiralni (privatno emitovan ili krivotvoren) novac čini glavninu likvidne dinarske mase, oko 65%.

Udžbenik „Finansije“ iz 1996. u izdanju Financing Centra, na 2. godini fakulteta u Subotici, glavni i odgovorni urednik prof. dr. Vojin Bjelica, inače i sam bankar, gde se na strani 62, u podnaslovu „Stvaranje i poništavanje novca“ doslovce kaže: „Kreditna aktivnost banaka omogućuje da banka stvara novac na taj način što monetizuje svoju aktivu. Najčešći i najtipičniji slučaj kreiranja novca je kada banka odobrava kredit nekom od svojih komintenata.“ I još dodaje: „Sa gledišta funkcije kreiranja novca, nije bitno da li se kredit odobrava u knjigama ili u gotovom“.

Pročitajte ovo, i još ovo i neke ekonomske stvaru biće vam mnogo jasnije.

Please follow and like us:

1 comment

  1. Način na koji se stvara i izdaje novac, tko ga stvara i u kojem obliku određuje da li je financijski sustav pošten i učinkovit ili ne.
    U sustavu alternativne valute Crom, mišljenja smo da je sloboda temeljena na monetarnoj suverenosti i financijskoj neovisnosti šire populacije osnovni uvjet za razvoj bilo koje vrste demokratskog civilnog društva:

    Video: Nova TV – Sustav Alternativne Valute Crom

    Video: Nova TV – Sustav Alternativne Valute Crom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *