Kraj BBC-ja na srpskom

Categories MedijiPosted on

Svetska služba BBC-ja je saopštila u utorak da zatvara redakcije radio i internet programa na pet jezika: albanskom, makedonskom, srpskom, portugalskom za Afriku i engleskom za Karibe. Direktor odeljenja “Globalnog informativnog programa” Svetske službe BBC-ja, Piter Horoks, objasnio je da će programi na ovim jezicma biti obustavljeni zato što je britanska vlada smanjila finansijska sredstva za rad ove kuće za šesnaest posto.

Saopštavajući odluku, on je rekao da Svetska služba ubuduće mora da usredsredi svoje napore na programe na jezicima za kojima postoji najveća potreba i na delove sveta gde ti programi imaju najveći uticaj.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *