Komunikacija web sajta sa posetiocima

Categories IA-UI-HCI, Web designPosted on

Kada klijenti unajme web agenciju u svrhu kreiranja sopstvenog web prisustva, najčešće nemaju jasnu sliku o tome kako se postaviti i pravilno definisati promotivne online aktivnosti (naravno, ovo “online”, kao komponente opšte marketing strategije).

A sve počinje od CILJA, od kvalitetno utvrđenog cilja, u čemu klijentu od pomoći mogu biti i kretivni web producenti, zavisi i ukupan uspeh celokupnog Web projekta. Nakon definisanja cilja sve naknadne aktivnosti trebale bi da budu u skladu sa ciljem i u funkciji njegovog ispunjenja.

U kontekstu određivanja cilja Web prisustva i strategije, obaveznu praksu moralo bi da obuhvati detaljno istraživanje konkurentskih sajtova i načina na koji su “tržišni suparnici” kreirali sopstveno online bitisanje. Utvrđivanje načina na koji konkurentski sajtovi vaših klijenata “zavode” posetioce, dobar je put do poimanja nekih standarda online postavke u datom industrijskom sektoru.

Ali, rezultati ovih istraživanja ili kopiranje konkurentskog koncepta svakako ne bi trebali da budu prečica do “rešenja”. Ovo bi samo značilo da ste omanuli u pokušaju diferencijacije klijentskog brenda u odnosu na konkurenciju. Navedenim pristupom bi, u suštini, samo nesvrsishodno utrošili predviđeni budžet i vreme umesto da ste od starta krenuli sa korisnički-orijentisanim pristupom.

Uopšteno, ljudi sude na osnovu iskustava stečenih u komunikaciji sa drugima, koja može da se kreće u rasponu od nepravedne diskriminacije do iskrene uslužnosti. Precepcija ovog odnosa (delom HCI) od strane posetilaca diktira dalju interakciju (komunikaciju), i na kraju krajeva uspešnost celokupne misije.

Prva impresija (web) je od velikog značaja, kao i u svakodnevnici, od ove impresije zavisi koliko ćete uspešno preneti poruku posetiocima vašeg web sajta. Ukoliko je dizajn “promašen” i ne nudi informativnost od samog starta, onda sigurno nema efektivnost.

Please follow and like us: