Koliko košta Novi Sad?

Categories Novi SadPosted on

Novi Sad - Petrovaradin

Osveženi sajt Informatike, novosadskog sistema za objedinjenu naplatu komunalnih usluga, doneo je pored osveženog dizajna i interfejsa par funkcionalnih unapređenjenja, a to su pre svega uvid u birački spisak (ovo u savremenoj e-upravi nije nikakav novost, ali je kod nas velika, na žalost) i drugo, veoma zanimljive statistike sintetizovane iz gomile opštih podataka i o građanima.

Pa tako, iz ovih detaljnih statistika možete saznati da Novi Sad trenutno broji 358.384 građana, da ima nešto malo više ženskih (187.916) u odnosu na muške (170.468), a da smo i zapravo nacija starih možemo videti iz podatka da je od ukupnog broja građana samo 59.782 maloletnih, odnosno onih školskog i nižeg uzrasta, a oni između 31 i 70 godina čine veliku većinu.

Od 358 hiljada Novosađana radi polovina, ili tačno 173.197 zaposlenih. U eveidenciji stanova je čak 134.927 stambenih jedinica korisne površine 8.543.763 kvadratnih metara. Zanimljvio na osnovu ovog podatka možemo približno odediti i stambenu novčanu vrednost "grada", a to dobijamo ako pomnožimo broj kvadrata (naravno nisu svi iste vrednosti) sa prosečnom cenom kvadrata koja se kreće oko 800 EUR. Tako dobijamo da stambeni Novi Sad "vredi" 6,84 milijardi evra, što i nije tako mnogo ;)

Please follow and like us: