Kako zapravo gledaoci reaguju na TV reklame?

Categories Marketing, ReklamePosted on

Iako svi se, verujem svi, hvatamo za daljinske upravljače kada se na TV stanicama pojave reklamni blokovi, prosto je neverovatno kako oglašivači pristaju da plaćaju ogromnu cenu ovog sve neefikasnijeg načina oglašavanja.

Piplmetri uglavnom daju nepreciznu sliku, a da ne govorimo o veoma malim posmatranim uzorcima, tako da se oglašivači kod planiranja  medija planova odlučuju prema imaginarnoj “gledanosti”. Prosto, piplmetri vrše merenje na samom TV uređaju, a ne na gledaocu, a setite se samo koliko zapravo gledate TV (skoncentrisano), i koliko često vam je TV upaljen “u prazno” (i to se meri, naravno).

Čak i ovi “piplemtarski” podaci govore o totalnoj neefikasnosti TV reklama, ali kao što Google TV Ad ekipa kaže – “svaki sekund je bitan“. Zahvaljujući Google i podacima njihog sektoru za TV oglašavanje, dobili smo interesantne podatke o relativno preciznoj gledanosti oglasnih sekundi na TV.

Graf govori sve. Startom reklamnog bloka javlja se znatan pad gledanosti, da bi se cifra gledanosti vratila u normalu tek nekoliko minuta nakon završetka reklamnog bloka. Opet, unutar samog reklamnog bloka, najbolja pozicija za plasman reklame je na kraju bloka.

Naredni graf prikazuje moć daljinskog upravljača, odnosno frekvencu prebacivanja sa trenutnog kanala gde se emituje reklamni blok na neki drugi kanal. Start bloka je katastrofičan za oglašivače:

Pogledajte i Google video o ovom TV merenju:

Please follow and like us: