Kako se “leteće bazne stanice” koriste za prisluškivanje mobilnih?

Categories TechnoPosted on

Mobilne bazne stanice

Svaki od mobilnih telefona kada je u funkciji neprekidno je spojen i ostvaruje kontakt sa jednom ili više baznih stanica mobilne telefonije.

Zanimljiv tekst se pojavio u The Wall Street Journalu baš na temu iskorišćavanja lažnih baznih stanica za prislučkivanje.

Stalno čujemo o tome da su naši lični podaci nebezbedni, i da na ciljaju kako hakeri tako i vlade i vladine agencije. Upravo WSJ je objavio vest o novoj tehnici špijuniranja koja se koristi za navodno prisluškivanje kriminalaca, ali može i da se zloupotrebi.

spy

Ova nova metoda koristi lažne bazne stanice koje neki nazivaju “dirtboxes” a sam hardver je montiran u avionima. Kada ovi avioni lete iznad nekog područja, na “dirtbox” se povezuju svi dostupni telefoni kao na običnu baznu stanicu, te su u stanju da identifikuju vlasnike, njihovu komunikaciju i kretanje.

Lokaciranje može biti dovoljno precizan da se pogodi mesto nekog u sobi je u unutrašnjosti neke zgrade. Ovo se koristi za pronalaženje begunaca i zločinaca bez potrebe da se koristi mreža operatera, čije su usluge navodno spore i neefikasne. Seče se srednji čoveka potpuno.

Sama metoda metoda nije problematična, ali jeste baratanje informacijama koje može da prikupi jedna ovakva instalacija. Ne zna se kako se upravalja informacijama o nedužnim ljudima, da li se one brišu ili skladište, te za šta se u krajnjem slučaju oni mogu iskoristiti.

Please follow and like us: