Kako je Saab video posetu medija iz celog sveta

Categories AutomobiliPosted on

Preko 250 predstavnika svetskih top medija ugostili su domaćini u Trollhattenu u proteklih par nedelja, među kojima je bila i moja malenkost. Svako od posetilaca je imao sopstveno viđenje, a i samidomaćini su se potrudili da tih 24 časa zabeleže i sažmu u jedan prigodan video:

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *