Kako AdSense “gleda” na duplirane sadržaje

Categories Google, Internet marketingPosted on

Mnogi blogeri i content makeri se žale na krađu, ali možda još i više probojavaju od samog Google-a zbog mogućih sankcija usled pogrešnog određenog autorstva i dupliciranih sadržaja. I sam Google ukazuje na povećan broj prijava kopiranih sadržaja, te ima već pripremljene odgovore na to kako se odbraniti i prijaviti kršenje autorskih prva, te neovlašćeno pribavljanje materijalne koristi (kroz AdSense program na kompromitovanom sajtu).

Kako se Google ne oseća odgovornim za vaše sadržaje, sami se morate izboriti za vaša prava pozivanjem na Digital Millennium Copyright Act i odgovarajuću, prilično komplikovanu proceduru.

Ukratko, morate AdSenseu u pisanom obliku (poštom ili faksom) poslati prijavu kopiranog sadržaja, sa potencijalnim dokazima o autorstvu i par obaveznih izjava, se sa sve zakletvom o istinitosti iskaza i svojeručnim potpisom.

Po prijemu vaše žalbe, Google upućuje primedbu narušiocima prava i čeka njihov odgovor. Ovde sledi upozorenje na dodatne troškove Google-a da će svaki mogući upit sudu ili arbitraži doneti i neke troškove na koje morate biti spremni da platite.

Sve u svemu, duga, zapetljana i skupa procedura. Ipak, Google nudi “prečicu”,  zaobilaženje ove komplikovane procedure, formularom za prijavu sajtova koji narušavaju poznate Google Webmaster preporuke, među kojima se nalaze i one vezane za dupliciranje sadržaja i neovlašćeno kopiranje.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *