Kad “estradno-politička elita” dođe na Twitter

Categories Društvene mrežePosted on

Dejan je zabeležio divnu društveno-angažovanu javnu konverzaciju na Twiteru a međ domaćom “estradno-političkom elitom“. Oni su zapravo pokazali čemu sliži Twitter i koliko se na ovoj društvenoj mreži može kulturno uzdignuti.  Šta reći, kultura – nadasve!

Please follow and like us: