Internet raste po Moore-ovom zakonu?

Categories InternetPosted on

Moore-ov zakon koji je daleke 1965. postavio jedan od osnivača Intela Gordon Moore, a u vezi predviđanja broja tranzistora koji mogu da se smeste u ejdan procesor, ima izgleda da se kao model predviđanja prelije i na  druga polja modernih tehnologija, a pre svega na Internet.

Grupa kineskih istraživača je u studiji Evolution of the Internet and its cores došla je do uverenja da se rast Interneta može predvideti i upravo po Mooreovom modalitetu.

Agregirani podaci prikupljeni u šestomesečnim intervalima od kraja 2001. do decembra 2006.ukazuju da se Internet udvostručava na svakih 5,23 godine.

Netcraftov grafikon prikazuje rezultate drugog istraživanja čije cifre se gotovo poklapaju sa tvrdnjama kineskih istraživača.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *