Internacionalizacija Web lokacija

Categories Web produkcijaPosted on

Još jedan pun pogodak Jakoba Nilsena u smislu odlične teme. Ovoga puta, novi članak se bavi lokalizacijom (internacionalizacijom) Web sajtova, odnosno prilagođavanjme sadržaja potrebama korisnika koji nisu iz matične zemlje (govornog područja).

Iako mnoge strane Web lokacije zanemaruju posetioce iz drugih zemalja, situacijana domaćem Webu je još gora. Sve se svede na prosti, laički (ponekad i karikaturalan) prevod glavnog sadržaja, bez ikakavog promišljanja i delanja u pravcu eventualnih potreba korisnika koji ne dolaze sa “domaćeg terena” (pogledajte nekoliko stranica sa formularima, za primer).

Nilsen daje generalni prikaz minimalnih zahteva u pogledu prilagođavanja Web lokacija stranim korisnicima. Evo ukratko i nekih smernica:

  • Kod formulara, ponudite posebno polje za lično ime
  • Koristite Unicode kako bi omogućili prihvatanje i spec. karaktera (drugih pisama)
  • Opet kod formulara, polje za telefonski broj neka bude varijabilno
  • Obezbedite podršku i za metrički i za colovni sistem, kao i u pogledu temperaturnih jedinica mera

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *