Interfejs kontrola – RollR™

Categories InternetPosted on

Kao što sam napomenuo u prethodnom zapisu, [url=http://www.www.personalmag.rs/blog/?postid=1202]HTC P3300[/url] poseduje [b]inventivnu interfejs kontrolu nazvanu RollR™[/b] koja vrlo dobro kompenzuje nedostatak tastature, a čini je kombinacija klasične [b]TrackBall [/b]kontrole i [b]TrackWheel [/b] kontrole. Kombinacija ove dve kontrole daje korisnicima velik broj mogućnosti kontrolisanja grafičkih interfejs kontrola unutar instaliranog softvera.

RollR™ “u akciji” možete videti u sledećem video-zapisu [b]na primeru kontrolisanja FM Radio programa[/b] za stereo prijem radio signala sa 20 programibilnih kanala.

Please follow and like us: