ID: ideologija dizajna

Categories Dizajn, Kultura, Novi SadPosted on

Sutra se u novosadskom Muzej savremene umetnosti Vojvodine u 19h (Dunavska 37) otvara projekat i izlozba ID: IDEOLOGIJA DIZAJNA u produkciji takođe novosadskog Centar za nove medije_kuda.org

Predmet istraživanja i izložbe Ideologija dizajna su teorije i prakse (industrijskog i grafičkog) dizajna nastale u gotovo pola veka postojanja socijalističke Jugoslavije, te njihov širi društveni i ideoločki kontekst.

Poseban akcenat projekta postavljen je na diskusije i prakse vođene u vreme socijalističke Jugoslavije koje su pokušavale da definisu: ulogu dizajna u (ne)-tržišnoj socijalističkoj ekonomiji, njegov funkcionalizam i uslovljenost tržištem ili pak društvenu angažovanost, te ulogu dizajna u oblikovanju novog odnosa čoveka prema materijalnim stvarima, novog načina života u težnji ka uspostavljanju besklasne ljudske zajednice

Istraživanje, izložba i publikacije Ideologija dizajna se bave kontekstualizacijom kontradiktornih procesa i načina na koji su različite ideologije dizajna i vizuelnih identiteta kreirane u prvom posleratnom periodu formiranja Jugoslavije, zatim tokom burnih 1960-ih i 1970-ih godina, do samog prestanka postojanja ove zajednice. Takođe, ovim projektom se preispituje mogućnost kreiranja odnosa između kritičkih istorijskih praksi dizajna i savremenog dizajna, koji sve više potpada u isključivo komercijalni aspekt kreativnih industrija, koje prelomljene kroz ideološku prizmu neoliberalnog kapitalizma održavaju eksploatatorski odnos prema kreativnosti i kreativcima.

U tom smislu nameće se pitanje: Da li je danas moguće posmatrati i praktikovati prakse dizajna van dominantnih funkcionalističkih principa i tržišnog diktata proizvodnje i potrošnje, te razvijati njihovu angažovanu dimenziju u kreiranju čovečnijih društvenih odnosa?

Projekat Ideologija dizajna sadrži nekoliko celina: didaktička izložba u okviru koje su predstavljeni:

dokumentarni video zapisi – intervjui – sa najznacajnijim protagonistima jugoslovenske teorije i prakse dizajna i istorije i kritike umetnosti: Jerko Denegri i Branko Vucicevic – Beograd; Matko Mestrovic i Fedor Kritovac – Zagreb; Stane Bernik – Ljubljana i Branislav Dobanovacki – Novi Sad. U seriju intervjua realizovanih za Ideologiju dizajna prikljucen je razgovor sa zagrebackim dizajnerom Ivanom Piceljom povodom godisnjice Helvetice, koji su realizovali Dragan Mileusnic i Zeljko Serdarevic, dizajnerski par iz Zagreba.

u zajedničkoj produkciji, zagrebacki graficki dizajner Dejan Krsic i Centar_kuda.org u okviru izlozbe predstavljaju subjektivni timeline praksi industrijskog i grafickog dizajna, te institucionalnih i alternativnih okvira praksi dizajna u odnosu na paradigmaticna drustvena, politicka i ekonomska zbivanja u socijalistickoj Jugoslaviji.

prostorne intervencije dva umetnicka i dizajnerska kolektiva – Metahaven iz Holandije //www.metahaven.net/ i Société Réaliste iz Francuske /www.societerealiste.net/.

– „Total design“ izlozbe upotpunjuje mobilni i modularni namestaj – „Z“ blokovi – izradjen po projektu NAO – Normal Architecture Office i arhitekte Srdjana Jovanovica Weissa iz Filadelfije, SAD. /www.thenao.net/

-radionice i edukativno-kolaborativni programi, koje realizuju dve novosadske inicijative dizajnera mlađe generacije – Open Design Studio /www.opendesignstudio.net/ i A3.Format /www.a3format.org/about.html/ projekat. ( pogledati attach. / OpenDesignStudio-inetgralni tekst doc.)

– javne diskusije i prezentacije koje ce biti organizovane tokom mesec dana trajanja izlozbe.

– dvojezicni zbornik tekstova – diskurzivnu platformu projekta upotpunjuje zbornik tekstova na srpskom i engleskom jeziku koji sadrzi 13 eseja dajuci teorijski uvid u temu projekta, u izdanju izdavacke kuce Autonomedia /www.autonomedia.org/ iz Njujorka.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *