IBM dosegao “kvantno računarstvo”?

Categories TechnoPosted on


2D superprovodljivi qubit

IBM je juče objavio da su napravili veliki napredak “u performansama kvantnog računarskog uređaja i da su na tragu praktične realizacije kvantnog računara.” Takav računar će biti osnova svih budućih superračunara. Kvantni računar je san mnoštva naučnika koji godinama pokušavaju da ga praktično realizuju.

Osnovno načelo kvantnoga računanja su kvantna svojstva čestica koja se mogu koristiti za predstavljanje i strukturiranje podataka, i da kvantni mehanizmi mogu biti iskorišćeni za izvođenje operacija nad ovim podacima. Pogledajte video IBM u kome se pojašnjavaju koncept njihovog kvantnog računara.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *