I mi “Lazara” za boj imamo

Categories Techno, TehnologijaPosted on

Domaća firma Yugoimport, kao jedna od najvećih izvoznika, predstavila je u svom najnovijem biltenu projekat i prototip najnovijeg višenamenskog oklopnog vozila pešadije koje nosi simboličan naziv "Lazar", po knezu Lazaru Hrebeljanoviću koji je predvodio oklopnu konjicu tokom Kosovskog boja.

Koncept vozila "Lazar" praktično predstavlja kombinaciju  vozila klase MRAP (Mine Ressistant Ambush Protected vehicle), sa nekim karakteristikama (pre svega pokretljivost, tj. vanputna prohodnost i vatrena moć) vozila klase MRAV (Multi Purpose Armored Vehicle), te praktično kombinuje osnovne karakteristike ove dve danas u svetu izuzetno značajne klase oklopnih vozila točkaša.

Visok nivo balističke zaštite ostvaren je primenom oklopnog tela izrađenog od pancirnog čelika koje u osnovnoj formi, uključujući i pancirna stakla obezbeđuje zaštitu nivoa III+ (zaštita od metka 12,7 x108 mm B-32 sa 100 m) u skladu sa standardom STANAG 4569 sa prednje strane i nivoa II sa ostalih strana. Primenom kombinovanog dodatnog oklopa složene kompozitne konstrukcije koji se montira na osnovni oklop postiže se balistička zaštita nivoa V sa prednje i IV sa ostalih strana.

Generalno koncept je zanimljiv i zasnovan na savremenim potrebama u okviru protivterorističkih operacija i mirovnih operacija, sa akcentom na sve aktuelnijim  dejstvima u urbanim sredinama, naseljenim područijima i ispresecanom zemljištu, i to u uslovima primene zasednih dejstva protivnika, protivtenkovskih mina, imporovozovanih eksplozivnih naprava (tzv. IED).

Sama tehnička izvedba je maksimalno pojednostavljena, a motor od 400 KS daje sasvim dovoljno pogonske snage. Prema fotografijama, ima sasvim dovoljno mesta za smeštaj 12 vojnika, a borbenu moć upotpunjava mogućnost ugradnje šireg spektra turela sa različitim vrstama "dugih cevi", čak do kalibra 30mm.

Ipak, za neko urbano patroliranje, "Lazar" deluje glomazno, a sa tako veoma visokom siluetom predstavlja gotovo idealnu metu. Opet, za angažovanje na prvim borbenim linijama poseduje "slabašan" balistički oklop i previše staklenih površina kao brojih slabih tačaka.

Kako bilo, za domaće oružane snage, ionako nema novca za nabavku sličnih vozila iz inostranstva, a njegovu pravu vrednost ipak će dati svetsko tržište oružja i eventualne porudžbine nakon učešća na sajmovima.

I malo detalja o tehničko-tehnološkoj opremi; u Lazara je ugrađen Komandno informacioni sistem (KIS) sa navigacionim sistemom baziranim na GPS-u. KIS omogućava: prikazivanje položaja sopstvenog i drugih vozila na situacionoj mapi, podršku u planiranju misije, određivanje sopstvenog položaja i navigaciju,  komunikaciju sa pretpostavljenim i sadejstvujućim jedinicama, razmenu podataka, učešće u proceduri određivanja cilja, praćenje cilja i izvršenje gađanja.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *