Grafika na sajtu – pomaže ili odmaže posetiocima?

Categories Web design, Web produkcijaPosted on

Agencija UIE koja je sprovela zanimljivo i značajno istraživanje koje ukazuje da adekvatno urađena navigacija i adekvatni grafički elementi stvarno mogu da pomognu posetiocima u snalaženju na sajtu i obavljanju namerenih aktivnosti.

Sa druge strane, na mnogim sajtovima pojavljuju se ornamentalni grafički elementi koji mogu i da odmognu korsnicima u snalaženju. Treba dobro izvagati kako i kada koristiti grafičke elemente u navigaciji.

Dat je i sjajan primer Samsonite čiji sajt nudi veliku ponudu, a kroz tekst teško da neko od korisnika može da se snađe, a  sa druge strane je lokacije bestbuy.com sa sjajnom instrumentalizovanom navigacijom.

Please follow and like us:

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *