Grafičko predstavljanje rezultata istraživanja

Categories IA-UI-HCI, Web aplikacije, Web produkcijaPosted on

Prateći neke od blogova koji se bave UI/IA tematikom naleteo sam na primer kako se na kvalitetan i jasan način mogu prikazati razultati nekog istraživanja. Radi se o studiji izvesne Laurie Gray (usability specijaliste) koja je na nedavno održanom IA Summit-u predstavila rad “Case study on ethnography of stockbrokers and their trading methods”.

U osnovi istraživanja su bili procesi razmišljanja, metoda, pristupa berzanskih brokera (sa jedne strane) tokom realizacije online trgovanja akcijama. Na drugoj strani, ispitivani su i konsultanti/savetnici koji direktno ne trguju akcijama. Da bi se što plastičnije iskazale razlike u pristupu, različitih brokera (konsultanata), iskorišćeni su jedinstveni grafovi koji ilustruju ove razlike. Rezultati svakog ispitanika su ucrtani u ovaj graf i zatim su agregirani kako bi se uočio opšti trend.

Iz ovih grafova tačno se može videti razlika u pristupu i razmišljanju dve grupe ispitanika, koji se istim poslom bave sa različitih pozicija. Celo istraživanje je rađeno u cilju ispitivanja prilagođenosti web UI aplikacije za online trgovanje potrebama brokera kao korisnika istih.

Sve ovo detaljno se može videti i pregledati u PowerPoint prezentaciji koja je “teška” nekih 2,2 MB.

Please follow and like us: