Google-Yahoo UI komparacija

Categories IA-UI-HCI, Web designPosted on

Luke Wroblewski predstavio je detaljan i isrpan komparativni pregled različitosti/sličnosti Yahoo kombinuje potpuniji višeslojan pristup korisnicimafunkcija ikorisničkog interfejsa istih, dva Web giganta Yahoo-a i Google-a.

Gotov svakodnevno, dva rivala izlaze u susret potrebama korisnika pružanjem novih servisa (zanimljivo, većina ih je identičnog ili sličnog naziva) i kako se može videti, Yahoo kombinuje potpuniji višeslojan pristup korisnicima, dok Google neguje jednostavn interfejs sa pretraživačkom funkcijom.

Please follow and like us: