Google SketchUp 6

Categories Google, SoftwarePosted on

Google je upravo predstavio novu verziju Google SketchUp 6 besplatnog programa za 3D crtanje i skiciranje koja sada uključuje mnoge nove funkcije koje su predložili sami korisnici ove aplikacije. Prema navodima iz korisničkog uputstva nove funkcije uključuju sledeće:

 • Photo match
 • Styles
 • Watermarks
 • Sketchy edges
 • Fog
 • D text tool
 • Text and dimension improvements
 • Speed
 • Force inference directions
 • Component, materials and styles browser
 • Intersect tool
 • Paste in place
 • Two-point perspective
 • Better modifier keys
 • Native support for Google Earth and 3D warehouse

Novost je i to da od sada uz pomoć

Google SketchUp 6

možete da kreirate skice i 3D modele od fotografija, te postavljate skice u pozadinu fotosa. Ukoliko koristite Google Earth, Google SketchUp će vam omogućiti da postavite svoje gotove modele na globalnu mapu korišćenjem realnih koordinata,te da ih potom putem

3D Warehouse Google

servisa podelite sa drugima.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *