Google PDF Viewer

Categories GooglePosted on

Google je te krajem prošle godine omogućio direktan pregled PDF-ova unutar Gmail pošte, a ono što je interesantno je da isti PDF pregledač možete korisiti unutar sopstvenih web stranica. Ova osobina je prilično nedokumentovana, a koristi se jednostavom integracijom Google PDF Viewera preko HTML koda i iframe-a.

Za primer evo petodnevnog planera obaveza, za njegovo ubacivanje trebaćevam ovaj kod:

<iframe src=”http://docs.google.com/gview?url=http://davidseah.com/pub/downloads/pceo/p5p/PCEO-P5P01-A4-BW.pdf&embedded=true” style=”width:600px; height:500px;” frameborder=”0″></iframe>

Kao što vidite, umesto ovog PDF-a dovoljno je ubaciti putanju do nekog drugog,a sve što je potrebno je da dati PDF postoji negde online:

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *