Google Maps Directions

Categories GooglePosted on

I mi u Srbiji od nedavno možemo da koristimo Google Maps servis i mapiranja dodata od strane korisnika za snalaženje i navigaciju. Do sada putem Get Directions opcije mogli smo da do dobijemo konrektno rutiranje između zadate tačke A i B, bilo gde u Srbiji, a  od sada možemo koristi Get Directions opciju i za rutiranje pešačkih putanja (Walking).

Tako dobijate detaljnu rutu za šetnju, trčanje ili vožnju bicikla, a prolazne tačke možete pomerati, prevlačenjem putanje (Drag to change route), a za celu putanju i prolazne tačke dobijate tačmu kilometražu i procenjeno vreme.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *