Google eksperiment – SearchMash

Categories InternetPosted on

[imgo]http://www.searchmash.com/static/logo.gif[/imgo]Google [url=http://www.searchmash.com/about/privacy.html]sramežljivo[/url], ali intenzivno, eksperimentiše na[b] unapređenju [i]search engine[/i] interfejsa[/b] i poslednji u nizu projekata nazvan je [url=http://www.searchmash.com/]SearchMash[/url].

Ovaj eksperimatalni pretraživač “naslanja” se na [i]Google [/i]tehnologiju, ali u segmentu interfejsa [url=http://www.searchmash.com/about/features.html]koristi AJAX elemente[/url] za recimo resortiranje rezultata (koje se za sada ne odražava na index-bazu) ili dopunskog link-menija sa dodatnim opcijama.

Zanimljivo je da ovaj [b]interfejs ne sadrži “Search” dugme[/b] toliko karakteristično za sve pretraživače, koje se u praksi i istraživanjima pokazalo kao suvišno.

Please follow and like us: