Google Earth (Maps) konačno pokrio i Novi Sad

Categories GooglePosted on

Nakon dosta vremena od dostupnosti detaljnijih satelitskih foto snimaka preko servisa Google Maps (Earth), pa između ostalog i ovih naši prostora (Beograd pre više od dve godine), došao je i momenat pokrivanja Novog Sada sa širom okolinom grada (prethodno ga je pokrio ZIG sa aero-foto snimcima).

Sada i novosađani mogu da se upoznaju sa svojim gradom gledajući ga iz ptičije (satlitske) prespektive ;)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *