Gmail sada podržava sve Microsoft Word formate

Categories GooglePosted on

Konačno, Google je dodao Gmailu podršku i za novi XML Microsoft Word format *.docx, a naravno od ranije barata i .doc formatom. Pre niste mogli da otvorite dokument ovog formata u attachment-u (zapravo, bila je dostupna HTML verzija, ali bez ikakvog formatiranja), a sada možete ih otvoriti preko Google Docs, a da bi videl isadržaj dokumenta jednsotavno kliknite “View” dugme u dnu poruke, a Google će vas prebaciti u Google Docs pregledač.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *