Gmail dobio Mail Fetcher funkciju

Categories GooglePosted on


Još jedna dobra vest iz Google-a. Servis Gmail omogućio je koirisnicima da putem Mail Fetcher funkcije simultano proveravaju poštu i drugim ne-Gmail POP3 nalozima. Za sada omogućeno je fetchovanje do 5 drugih naloga, pa je tako sada sa jednog mesta moguće proveriti sopstvene naloge.

Takođe, još jedna prednost korišćenja Gmaila za Fetch drugih naloga je odličan spam-filter Gmaila koji će vam svakako smanjiti vreme provedeno "nad mailovima", potrebno za razaznavanje i odvajanje "žita od kukolja".

Ukoliko posedujete Gmail nalog proverite da li vam je Mail Fetcher funkcije aktivirana (nije aktivirana odjednom za sve korisnike), tako što ćete otići u Settings, na tabulator Accounts gde bi trebala da se pojavi sekcija "Get mail from other accounts". Sve što je potrebno je da unesete odgovarajući mail i podatke o POP3 serveru, a pošta će potom biti proveravana na svaka 3 minuta, a evidenciju o proverama možete dobiti preko View history opcije. Naravno, omogućena je i forsirana provera spoljnog mail naloga putem opcije "Check mail now".

Please follow and like us: