Gde su ti klikovi?

Categories Internet marketingPosted on

Prena najnovijoj studiji “Natural Born Clickers” ComScore-a i agencije Starcom broj online korisnika koji klikću na reklame u roku od samo dve godine pao je za čiravih 50%.

A ono što je još zanimljivije je da jedna mala grupa korisnika Interneta napravi 85% svih klikova. Upravo tih 8% korisnika autori studije nazivaju Natural Born Clickersima – što oni zapravo i jesu, a jedna radnija studija ukazuje da ovu minornu grupu “klikera” čini mlađa populacija sa skromnim promanjima ili bez njih – što marketerima oteževa posao o ciljanja populacija.

Da li mali broj klikova govori o prezasićenosti web reklamama, o naraslom baner-slepilu, o neatraktivnim reklama ili nečem drugom, i dali ulazimo u post-click eru?Odgovor konkurentno gradi svaki od pomenutih faktora, ali baneri i dalje u digitalnom prostoru ostaju nezamenljiva alatka marketera, samo dolazimo do potrebe iznalaženja nove, relevantnije metrike efikasnosti.

Please follow and like us:

1 comment

Comments are closed.