FUI – filmski GUI

Categories IA-UI-HCI, InfografikaPosted on

GUI je, za one koji ne znaju, skraćenica od Graphical User Interface, odnosno ono čime označavano grafički korisnički interfejs kao metod interakcije čoveka sa računarom kroz manipulaciju grafičkim elementima i dodacima uz pomoć tekstovnih poruka i obavještenja, operativnog sistema i namenskih aplikacija.

Ako obratite pažnju na savremenu filmsku produkciju, u dosta njih se pojavljuju računari sa korisničim interfejsom koji nam nije poznat. Niti su Windows, niti je Linux, niti je bilo koji drugi GUI drugog operativnog sistema. Zapravo, reč je apstraktnom, namenski kreiranom korisničkom interfejsu fiktivnih operativnih sistema i aplikacija, a koje radi atraktivnosti kreiraju grafički dizajneri.

Jedan od njih je i Mark Coleran, grafički dizajner koji je kreira brojne “Filmske” grafičke korisničke interfejse (otud ono FUI – film user interface) koji su ukrasili scene mnogo filmova iz holivudske produkcije.

U nastavku pogledajte samo neke primere GUI radova ovog umetnika koji su obeležili mnoge filmske hitove, a još više možete videti na sajtu ovog umetnika:

The Bourne Identity
The World Is Not Enough
xXx: The State of The Union
Mission Impossible 3

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *