Elektronsko novinarstvo

Categories Internet, MedijiPosted on

Iako su mnogi uvereni da su elektronsko novinarsvo i e-novine tekovine ovog 21. veka, ideja o e-novinarstvu i elektronskom izdavaštvu datira “čak iz prošlog veka”. Odnosno, od pre tridesetak godina, a sa prvim primerima susrećemo se davne 1981.godine (telepaper).

Da, dobro ste pročitali, ideja o jutranjem pregledu elektrosnkih novina uz kafu  datira od pre dvadeset godina, a prva realizacija svodila se na modemsko slanje teksta u elektronskom formatu na računare pretplatnika. Za preuzimanje e-novina trebalo je 2 sata, a to zadovoljstvo bi vas koštalo 5 dolara (25 puta više od print izdanja).

Više u “starinskom” TV prilogu:

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *