Categories IA-UI-HCI, Web design, Web marketingPosted on

Redovni čitaoci bloga već su primetili da dosta pažnje posvećujem naslovima zapisa, jer uspešnost ove aktivnosti može Osmišljavanje efektivnih naslova za Web sadržaje uopšte nije lako, a može imati i dalekosežne posledice imati direktnog uticaja kako na:

  • privlačenje pažnje i čitalaca/posetilaca, tako i na
  • rang/rangiranje/indeksiranje od strane pretraživača.

Kod klasičnih štampanih publikacija gotov sigurno je da će čitalac prelistati celu publikaciju skenirajući pri tome naslove, podnaslove i grafičke elemente, već prema hijerarhijskojgradaciji i vizuelnoj diferencijaciji. Ono što ga je najviše zainteresovalo, prevenstveno, prema naslovu koji obećava određeni i očekivani sadržaj to će najverovatnije odmah i pročitati, a ostatak mu je i onako tu, pri ruci.

Situacija na Webu je sasvim drugačija, ukoliko se ne radi o lokaciji poznatoj posetiocu, on će najverovatnije željeni sadržaj potražiti putem pretraživača ili specijalizovanih direktorijuma. A ako vas tamo nema, bez obzira na kvalitet vaših sadržaja, nećete imati onaj željeni odziv sa strane korisnika. Ako kojim slučajem i “nabasa” na vaš sajt moguće je da će usled neodgovarajućeg naslovljavanja “omašiti” ono što traži.

A da bi vas pretraživači “ozbiljno” shvatili moraćete i strukturu XHTML dokumenata da prilagodite logici pretraživača. Znači, ako želite da se određeni sadržaj izlista na pretraživačima:

  • naslove treba tako koncipirati da zvuče intrigantno (atraktivno, inteligentno…), a da u isto vreme sadrže i ključne reči koje će najpreciznije navesti posetioca na upravo vaš sadržaj.
  • ako posmatramo iz ugla semantike Weba, naslove ćete morati “zatvoriti” u Heading tagove, od H1 do H6, već prema odgovarajućem hijerarhijskom nivou. Ovim ne samo da dobijamo čitljiviji kod, već i direktno obezbeđujemo bolje rangiranje na pretraživačima
  • gledajte kako možete da se glavni naslov na stranici pojavi i u TITLE tagu, što će takođe imati povoljnog uticaja, kako na bolji rang pretraživača, tako i one koji pretražuju, jer je sadržajTITLE taga upravo možfa njihov prvi susret sa vašim sajtom. Sadržaj TITLE taga je najčešće osnovni ulinkovani tekst koji vodi na vaše stranice.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *