Donja Lastva

Categories TravelogPosted on

Donja Lastva prelepo bokeško predgrađe Tivta, koje od gradskog dela deli stari Arsenal sada modeni Porto Montenegro i soteltni park prirode. Donja Lastva je novijom izgradnjom izgubila deo svoje primorske arhitektonske specifičnosti, ali se jezgro ipak sačuvalo, u formi kamenih kuće uz more, balkona, cvetnjaka, mnoštva malih pristaništa, ponti, te divnog šetališta kraj velikih palmi.

Među ovim skromnim, ali skladnim kućama, ističe se zvonik župne crkve. Centar naselja daje sliku pravog primorskog pejzaža koji savremeni neimari još nisu osakatili modernom arhitekturom. U Donjoj Lastvi, pored ostalih, imala je imanje i ljetnikovac porodica Bolica. Porodica Bolica sagradila je 1551. Godine kapelicu Sv.Roka na svom imanju. Kasnije ta je kapelica prešla u juspatronat sa porodice Bolica na porodicu Buća.

1900. godine sagrađena je crkva Sv.Roka (možete je videti u video zapisu) u kojoj se nalazi vrlo interesantna ikona koja predstavlja Sv.Tripuna, rad poznatog grčkog ikonopisca Ilije Moskovsa, rodom iz Zante. Ikona je bila izložena na izložbi vizantijskih dostignuća i umetnina u Ohridu. A pored pomenute ikonone, u crkvi je i oltarska slika Sv. Roka, rad domaćeg umetnika Mihaila Floria iz okolnog Prčanja.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *