Dizajn koji govori sam za sebe

Categories IA-UI-HCI, Web designPosted on

Kod mnogo firmi i organizacija koje se bave uobičajenim i konvencionalnijim delatnostima, i nakon obilaska nekoliko stranica, pa čak i nakon odlaska sa sajta, nije vam jasno o čemu se radi i čime se to konkretno zapravo firma bavi.

Nasuprot ovoj pojavi, imate Web lokacije koje se bave mnogo apstraktnijim stvarima, a već nakon jednog “skeniranja” vama je jasno šta je svrha sajta i šta na istom možete očekivati. Odličan primer ove druge situacije je Fundable.org servis, kod koga nakon samo nekoliko desetaka sekundi (i skenirane samo jedne stranice) imate jasnu sliku o neuobičajenoj ideji koja stoji iza ove lokacije(kreiranje mini-investicionih fondova) i koju ovaj sajt prenosi korisnicima.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *