Dizajn informacija

Categories IA-UI-HCIPosted on

Interesantna dvadesetominutna prezentacija o konceptiranju dizajna informacija namenjenih “širokoj konzumaciji” koju je održao   Jeff Veen pre par nedelja na Web2.0 Expo konferenciji. Bilo je tu reči i o kontroli informacija, njihovoj vizualizaciji, ali i kontroli javnosti preko profilisanih informacija.

Prezentacija je interesantna još zbog jednog momenta, naime unutar jednog ekrana prikazuju se i slajdovi i sam predavač, što uz audio pokrivanje čini da imate osećaj kao da ste na samoj konferenciji. Ovo je preporuka za sve koji organizuju događaje, kako da što vernije prenesu atmosferu na one koji nisu prisustvovali dodagađaju.

Please follow and like us:

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *