Dinamika blogosfere

Categories Blogosfera, Internet marketingPosted on

Pojavom i omasovljenjem blogovanja (procena je da će krajem 2005. samo u SAD biti oko 10 miliona blogera) narasla je nova kritična masa koja ima određeni uticaj na tržišno komuniciranje i koja primorava marketing poslenike na drugačiji pristup samom tržištu. Blogovi, kao personalni Web sajtovi, predstavljaju otvoreni, necenzurisani i nefiltrirani izvor informacija, mišljenja, komentara i stavova na vrlo različite i raznorodne teme.

Bitna karakteristika blogovanja kao pojave je svojevrsni feedback u “real-time”-u, što posredno deluje i na samo tržište i tržišno komuniciranje. Sada imamo situaciju da već nakon samo par sati od lansiranja nekog proizvoda na tržište imamo masovan odgovor iz blogosfere u vidu pojedinačnih utisaka, mišljenja, komentara i naravno kritika, što definitvno ima uticaja na brendove i njihovo globano pozicioniranje, te predstavlja nov izvor za marketinška istraživanja.

Marketinški sektori u kompanijama ne moraju više mesecima da čekaju na odgovor potrošača i klijenata, sa novom realnošću kupci-blogeri opredeljeni za robu koju nudite za samo par minuta mogu da odreaguju na neku novu ponudu ili neku novu situaciju. Odmah zatim slede komentari blog zajednice koji mogu da prerastu u diskusiju ili raspravu, sa ponekad vrlo negativnim tonom o predmetu rasprave(koji može recimo da bude i vaš proizvod).

Ovo ubrzanje i dinamika odgovora blogosfere nameće marketerima (kao i PR odeljenjima) nov izazov – izazov kontrole, odnosnokanalisanja i usmeravanja ovog vida tržišne komunikacije u željenom pravcu.

Please follow and like us: