Desno-strana navigacija

Categories IA-UI-HCI, Web designPosted on

Softverska kompanija Eyetools koja se bavi automatizacijom analize podataka dobijenih praćenjem usmerenja (fokusiranja) ljudskog pogleda, objavila je nedavno na kompanijskom blogu interesantan rezultat izmene samo jednog elementa na stranici (navigacije).

Naime, testirali su upotrebu Web sajta gradske policije San Franciska, i pratili fokusiranje i kretanje pogleda na ekranu grupe dobrovoljnih participijenata, pre i nakon redizajna stranice. Najveći deo redizajna odnosio se na premeštanje navigacije sa leve na desnu stranu interfejsa.

Iako se očekivalo da će desno-strana navigacija dati bolji “odziv”, testere je iznenadila još jedna činjenica, a to je umesto samo veće pozornisti (više pogleda) premeštene navigacije, došlo je do ukupnog uvećanja konzumiranja i interakcije na redizajniranoj stranici Web sajta. Na stranici redizajnirane kompozicije učesnici u eksperimentu su kliknuli čitavih 64% od ukupnog broja klikova na sam navigacioni deo, dok je na staroj stranici to bilo samo 14%.

Ipak, glavna “sporedna” dobit eksperimentne promene je uvećanje broja pogleda ka drugim (nevezanim) segmentima stranice, ako i interakcija sa ovim segmentima. Zaključak je da promena samo jednog dela stranice može imati uticaj na druge, nevezane elemente na istoj. Navigacija na desnoj strani rezultuje potpuno drugačijom praksom upotrebe.

I sam sam, pre ovog eksperimenta, pretpostavio ovakvo ponašanje korisnika, te sam stoga na ovom blogu i prebacio osnovnu navigaciju na desnu stranu.

Please follow and like us: