Categories IA-UI-HCI, Web aplikacije, Web design, Web marketing, Web produkcijaPosted on

Gde postaviti RSS linkove?

Krenulo je od blog platformi, a vremenom postalo je pravi mainstream i regularan kanal distribucije Web sadržaja. Naravno, govorim o RSS-u i njegovoj sve većoj važnosti. Sa jedne strane RSS je ušao u masovniju i redovniju eksploataciju, te mu je skočio i marketinški potencijal, a s druge str...