Budućnost RSS-a

Categories Internet marketing, Web produkcijaPosted on

Iako je su blogovi i razvoj globalne blogosfere doprineli širokom prihvatanju RSS tehnologije kao još jednog komunikacionog kanala, svoj veliki potencijal RSS će iskazati u oblasti korporativne (komercijalne) komunikacije. Za sada brojne, kako male tako i velike, kompanije ispituju mogućnost svrsishodne upotrebe RSS kanala i polako počinju da uviđaju snagu i koristi od RSS-a.

Ono što bi trebalo da potakne klijente/kupce na veću “konzumaciju” RSS izvora je svakako mogućnost da sami vrše selekciju sadržajakoje će pratiti, što na neki način smanjuje merketinški “atak” od strane marketera na minimum i bolje balansira odnos između reklamnog i kvalitetnog korisnog sadržaja.

RSS, na strani korisnika, štedi uvek skupo vreme i omogućava fokusiranje na teme i sadržaje od osnovnog interesa. Istovremeno, na korporativnoj strani, RSS utiče na unapređenje kompanijskog Web prisustva; povećanjem broja Web korisnika, boljom komunikacijom i poboljšanjem pozicioniranja na Web pretraživačima. Ova svojevrsna fleksibilnost RSS medija, unaprediće ovaj komunikacioni kanal u vrlo vrednu marketinšku “alatku”.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *