Budget Design

Categories Ekonomija, Web design, Web produkcijaPosted on

Budget Design ili kako voditi jedan web projekat tako da vam se isplati. Didier Hilhorst i Dan Rubin sa Superfluousbanter.org napisali su korisno uputstvo na temu: kako voditi web projekte na način da budu profitabilni.

Ova fino dizajnirana skripta je u PDF formatu da dostupna je za besplatan download narednih 7 dana sa sajta Sinelogic, specijalno podignutog za potrebe ove njihove akcije (kao i za naredne). Nakon toga, uputstvo će se distribuirati online, po ceni od 9$.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *