Blogeri su i konzumenti Web sadržaja

Categories BlogosferaPosted on

 

Kako pokazuje najsvežije comScore istraživanje, blogeri nisu samo orijentisani ka kreiranju sadržaja, veći su i veliki konzumenti blog i zabavnih sadržaja. Prema dobijenim podacima, okoreli blogeri konzumiraju preko tri puta više sadržaja u odnosu na prosečnog Web surfera, a među nainteresantnijim sadržajima su im naravno drugi blogovi.

Please follow and like us: