Barkod simboli i fiskalizacija

Categories baze podataka, EkonomijaPosted on

Ova naša fiskalizacija samo zadaje nove, i nove probleme. Već sam ovde kritikovao slab stepen upotrebljivosti ponuđenih fisklanih kasa na našem tržištu i uputstava (tehničkih i korisničkih) koja dolaze sa kasam, kad evo još problema.

Prema usvojenoj proceduri, pre samog čina fiskalizovanja određene kase potrebno je uneti sve artikle (proizvode) koji se nalaze u ponudi datog prodajnog objekata. Ovo iziskuje jako veliki početni napor kod prodavnica koji imaju par hiljada artikala. Potrebno je uneti šifru proizvoda, opisni naziv i njegovu cenu. Memorije svih kasa su tako uređene da prvih 250 proizvoda imaju šifre od 1 do 250 i ovi proizvodi se nazivaju INTERNI artikli, dok se od 250-tog artikla, pa nadalje vode svi ostali artikli – tzv. EKSTERNI artikli.

Interna mesta uglavnom su rezervisana za artikle koji nemaju barkod oznake, kao što su mnogobrojne vrste hleba i peciva, te meso i primarne mesne prerađevine. Kod unosa ovih proizvoda nema nekih većih problema, osim što je interne artikle potrebno dodatno označiti prema novouspostavljenom šifarniku.

Veći problemi nastaju kod unosa eksternih proizvoda. Ukoliko već nemate formiranu bazu proizvoda zajedno sa barkod oznakama (iz nekog pozadinskog softvera), moraćete da prilikom unosa svakog artikla iz prodavnice izuzmete po jedan primerak svakog kako bi ga očitali barkod skenerom.

Pošto u okviru našeg sistema posluje i nekoliko prodajnih objekata (samo malim stepenom automatizacija), bio sam uključen u obuku i podršku tokom fiskalizacije, pa sam se stoga upoznao sa problemima tokom unosa artikala u bazu, posebno u vezi barkod označavanja artikala.

Barkod označavanje artikala poniklo je u Americi sredinom 70-tih godina iz preke potrebe standardizacije obeležavanja artikala i smanjenja troškova trgovinskog prometa. U Evropi je ova novotarija uvedena sa zakašnjenjem, a obeležavanje je implementirala Međunarodna asocijacija za numeričko označavanje artikala (IANA – International Article Numbering Association).

Implementacija je izvršena na bazi američkog UPC-A standarda, na osnovu koga je (proširenjem) usvojen široko rasprostranjeni EAN-13 standard za obeležavanje artikala. Ovo proširenje je usledilo zbog toga što UPC-A standard i nije dizajniran za internacionalnu upotrebu. Pošto EAN-13 predstavlja nadgradnju UPC-A stadarda, bilo koji softver ili hardver koji je sposoban da “čita” EAN-13 simbole, biće sposoban da očitava u UPC-A simbole. I sami amerikanci su primorani da prihvate EAN označavanje, tako su sada u procesu prelaska na novi UPC-13 standard.

Struktura EAN-13 označavanja je sledeća:

 • oznaka zemlje porekla – jedinstveni broj koji označava zemlju porekla proizvoda. Oznaka artikala iz naše zemlje je 860.
 • oznaka proizvođača – jedinstvena oznaka proizvođača artikla koju svakom privrednom subjektu dodeljuje nacionalna ustanova ovlašćena za upravljanje označavanjem. Kod nas je to, koliko mi je je poznato, Savezni zavod za standardizaciju. Ova oznaka je varijabilne dužine, ali je uglavnom 5-ocifrena.
 • oznaka proizvoda – jedinstven oznaka artikla koju formira sam proizvođač za svaki svoj proizvod. Ovu oznaku proizvoda slobodno formira sam proizvođač bez potrebe za kosultovanjem bilo koje ustanove.
 • kontrolna cifra – da bi se izbegla pogrešna očitavanja šifre artikla, dodata je kontrolna cifra koja proverava da li je ostatak EAN šifre korektan.

Pored EAN-13 označavanja, u praksi se može sresti i EAN-8 sistem oznaka koji je kompatibilan sa EAN-13, a namenjen je za označavanje artikala malih dimenzija. U praksi sam se susreo sa par artikala EAN-8 i to su uglavnom bile žvakaće gume ili male čokoladice.

Prilikom unosa artikala označenih barkodom tokom fiskalizacije, susreli smo se sa dosta problema, uglavnom zbog nedoslednosti samih proizvođača. Ti problemu se mogu svesti na sledeće:

 • barkod simbol isti za više različitih proizvoda. I ovo je moguće, bar kod nas. Proizvođač alkoholnih pića “Suza” obeležio je istom oznakom desetak svojih proizvoda voćnih rakija, koji se po svojoj prirodi (i cenama) drastično razlikuju
 • loša štampa barkod simbola,
 • pozadinska boja barkoda previše tamna ili previše reflektujuća,
 • barkod oznaka na flašama u vodoravnom položaju, što zbog zaobljenosti ambalaže otežava očitavanje
 • barkod oznaka na pozicionirana na delu ambalaže koji je deformisan u procesu proizvodnje
 • barkod oznaka na pozicionirana na poziciji koja se nalazi zapakovan unutar unutrašnjosti spoljnjeg dela ambalaže

Ovo su najupečatljiviji problemi (nije isključeno da ih ima još) koje smo susreli tokom unosa artikala, a sa tim istim problemima susretaće se i osoblje koje bude radilo na registraciji prodaje.

Barkod označavanje predstavlja veliku prednost i olakšanje, samo je potrebno da i proizvođači i trgovci dosledno sprovedu propisane zahteve standarda, i usaglase sopstvene poslovne proceses.

Please follow and like us:

6 comments

 1. Ja sam sa sefom racunovodstva kod mene u firmi otišao u “Ribon” sa kojim smo sklopili ugovor za tri fiskalne kase, da se raspitam o procesu generisanja i štampanja BAR-CODE oznaka za artikle – u pitanju je cveće, cvećarski proizvodi, dendro materijal, alkoholna pića i slatkiši (pokloni sitne pažnje) i slično.

  Čovek tamo koji je, kako sam primeti, nedovoljno informisan o BAR-CODE “fiskalizaciji” na moje pitanje kako će se štampati oznake za postavljanje na artikle, pomenuo je “word ili slične programe koji se mogu pronaći na Internetu, a koje je njegov kolega koji trenutno nije tu, skinuo i isprobao i oni rade.”. Na pitanje da li postoji mogućnost automatskog generisanja kodova i štampanja, odgovorio je da je to nemoguće već za svaki artikal mora ručno da se kuca “šifra” EAN-13 pa da onda program pravi kod. Mislim se, pa neću ga kucati ručno makar više nikad ne seo pred konzolu Linuxa :)

  Dalje je na pitanje kolege kako treba da izgleda ta šifra, objasnio, ili bolje rečeno pokušao da izmisli strukutru EAN-13 oznake. Mada je provlačio i foru sa EAN-8. Uglavnom, reče nam da to pošto je interna stvar firme, sve ono što označava itekako bitne faktore (šifru države i firme čiji je artikal), može da se “izlupa” tako da nama bude “lakše za pamćenje”. A ostalo da se numeriše po principu 00001, 00002…, plus zadnja kontrolna cifra. Pogledao sam ga bledo i pitao šta je sa kodom države i jedinstvenog broja proizvođača (obzirom da sam u srednjoj učio nekoliko vrsta BAR-CODE oznaka i njihovim strukturama, te znam da su prve tri cifre oznaka države a sledeće četiri jedinstvena oznaka proizvođača i da idu do sredine uspravnih crtica), rekao je da to nema veze šta će tu da stoji.

  Jedna od stvari koju je provukao u priči je da postoje fontovi u kojima se samo otkuca šifra i oni “iscrtaju” odgovarajući BAR-CODE. Bilo mi je žao da mu kažem da se to ne generiše tek tako i da se poslednja (kontrolna) cifra generiše na osnovu prethodnih 12 cifara, ali više nisam imao živaca da ga slušam kako lupeta.

  I posle takvi ljudi treba da sprovode fiskalizaciju, t.j. da budu tehnička podrška neukima?!

  Zamislite BRE!!! da se ručno ubada 2k EAN-13 šifri artikala u fiskalnu kasu, da to ne može da se prebaci pomoću programa sa kompa iz baze, sa sve opisnim nazivom artikla i cenom?!

  Nisam dublje ulazio u tu problematiku, ali me živo interesuje, postoji li mogućnost automatskog punjenja memorije kase iz recimo dbf ili excel radne sveske, ili čak csv datoteke, u kojima se nalaze odgovarajući strukturirani podatci o artiklima sa šiframa i cenama?

 2. “postoji li mogućnost automatskog punjenja memorije kase iz recimo dbf ili excel radne sveske, ili čak csv datoteke”. Urke, naravno da postoji. Uz svaku od ponuđenih kasa trebao bi da dođe i programčić za “punjenje” kase podacima o artiklima. Ovaj program ili dolazi besplatno, ili prodavci i ovo extra naplaćiju, poneki i “predebelo” – 90EUR-a. Inače, program je vrlo prost, tekstualni string sa podacim o nazivu artikla, šifri i ceni se uz odgovarajući kod pošalju na serijski port kase. Što se tiče unosa artikala sa barkodom tiče, dovoljno je na PC prikačiti barkod čitač i iščitati jedinstvenu šifru proizvoda, te dodati ostale podatke o artiklu. Ipak, i dalje ostaju problemi kod čitanja koje sam nabrojao u ovom zapisu. Takođe, mi u firmi smo formirali malu Access bazu koja će da služi osoblju u prodajnim objektima da promene podatak o artiklima (uglavnom promene cena) vrše offline, u toku dana, kako bi na kraju dana ili smene(po stampanju fisklanog izveštaja), izvršili update baze artikal u kasi. Iz ove baze se generišu CSV fajlovi.

 3. Poštovani,
  kako mogu nabaviti bazu artikala sa nazivom, bar-kodom, poreskom grupom?
  Još jedan od problema kod inicijalnog unosa artikala u fiskalnu kasu je i taj da se u radnjama do sada nije vodilo računa o tome koliko je kog artikla prodato nego koliko je naplaćeno tog dana. Sada se to mora promeniti, te ako se od knjigovođe uzme šifarnik artikala uvidi se da se jedan artikal ponavlja više puta (1 artikal ima 2 ili više šifre), i još značajnije je što u zavisnosti programerskog rešenja polje sa nazivom uveliko premašuje polje za naziv u fiskalnoj kasi (što zavisi od vrste kase, neke imaju 18 karaktera, neke 22, 24, …). Pri tom treba sa latiničnog pisma preći na ćirilično. Naravno, i dodati bar kod, koji do sada nije imao funkciju te nije ni unošen.

  http://www.export911.com/e911/coding/eanParity.htm
  Ovaj sajt opisuje kontrolnu cifru EAN-13 bar koda

 4. Baza artikala zavisi od delatnosti trgovačke kuće, a ukoliko se radi o maloprodaji robe široke potrošnje, onda može da se iskoristi bilo koja postojeća baza s tim što je potrebno dodati nepostojeće proizvode. Najbolje bi bilo ovakvu bazu pribaviti od nekog od velikih megamarketa koji imaju velike asortimane. Problemi koje ste naveli, stoje.

 5. Postovani!

  Posedujem registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Molim Vas da me uputite kako da obezbedim Barcod ove za poljoprivredne proizvode. Kome bih mogao da se obratim , kojoj instituciji , kako bih deklarisao svoje proizvode i stavio u promet vecih trgovackih lanaca.

  Unapred hvala !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *