Atlas elektromagnetnog zračenja

Categories InfografikaPosted on

Spectrum atlas predstavlja imresivan interaktivan 3D atlas koji formom i bojama reprezentuje golobalne servise koji koriste elektromatnetski radio spekat, počevši od navigacionih 10Khz do frekvencije od 100Ghz za među-satelitsku komunikaciju. Većina servisa ima globalnu primenu i pikazuje širinu aplikacija, sortiranih prema frekvenciji.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *